Víkendový kurz měkkých technik naplněn

Kapacita víkendového kurzu měkkých technik a mobilizace pro sezónu 2024/2025 je již zcela naplněna. V současné době registrujeme již jen náhradníky, které budeme kontaktovat v případě, že se některá místa uvolní. Volná místa jsou nicméně stále k dispozici v souběžném týdenním kurzu, kde výuka probíhá od pondělí do pátku, a to přibližně každý druhý měsíc. […]

Otevíráme kurzy fyzioterapie pro 2024/2025

Pro zájemce o postgraduální vzdělávání jsme připravili nabídku vzdělávacích kurzů pro období 2024/2025: Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové Senzomotorika První dva kurzy jsou certifikované Ministerstvem zdravotnictví ČR, třetí je obsahově garantovaný UNIFY ČR. Volit můžete mezi víkendovými kurzy a kurzy probíhajícími v týdnu. Podrobnosti, […]

Metoda L. Mojžíšové – poslední volná místa

Pro velký zájem otevíráme od září dodatečný kurz rehabilitační léčby některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové certfikovaný MZČR. Kurz bude probíhat v průběhu šesti víkendů od září 2023 do března 2024 a jeho rozsah činí 100 vyučovacích hodin. Začínáme 29. září 2023. K dispozici je stále asi 10 volných míst. Několik posledních volných míst […]