Kurzy fyzioterapie

Naše kurzy fyzioterapie jsou zaměřené na diagnostiku a terapii funkčních poruch. Prohlubují odborné znalosti i praktické dovednosti. Jsme akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání.

Upozornění

Náš web nyní najdete na www.bezvafyzio.cz. Pokud máte v prohlížeči uloženy původní webové stránky www.bezvakurzy.cz, odkaz si prosím aktualizujte.

Měkké techniky a mobilizace

certifikace MZČR

Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti měkkých technik a mobilizací, které mu umožní diagnostikovat a následně léčit funkční poruchy hybného systému pomocí výkonů zahrnutých do manuální terapie v rozsahu doporučeném Společností pro myoskeletální medicínu ČLS JEP. Kurz je určen pro fyzioterapeuty s alespoň jednoletou praxí a je ohodnocen 120 kreditními body.

  • 175 vyučovacích hodin + 10 hodin závěrečná zkouška
  • nejvýše 13 účastníků na lektora
  • cena za kurz: 36 000 Kč, vč. 21% DPH
certifikovaný kurz fyzioterapie

Kurz senzomotorické stimulace a stabilizace pohybového systému

garance unify ČR

Kurz fyzioterapie bez omezení praxe. Absolvent se naučí vyšetřit funkční poruchy a stabilitu pohybového systému a zvolit odpovídající cvičení. To obvykle probíhá na labilních plochách. Součástí kurzu jsou i průpravná cvičení pro odstranění poruch bránících optimálnímu provedení pohybu. Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a přísluší mu 30 kreditních bodů.

  • 40 vyučovacích hodin
  • nejvýše 15 účastníků na lektora
  • cena za kurz: 6 500 Kč, vč. 21% DPH

Kurz rehabilitační léčby některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové

certifikACE MZČR

Absolvent kurzu porozumí podstatě metody L. Mojžíšové a zvládne diagnostiku i léčbu specifickými technikami, jež tato metoda obsahuje. Bude schopen pacienta komplexně vyšetřit a podle výsledku dokáže stanovit další postup léčby. Účast na kurzu zároveň umožní absolventovi spolupracovat s dalšími odborníky. Kurz je určen pro fyzioterapeuty s alespoň jednoletou praxí a je ohodnocen 70 kreditními body.

  • 100 vyučovacích hodin + 10 hodin závěrečná zkouška
  • nejvýše 13 účastníků na lektora
  • cena za kurz: 20 000 Kč, vč. 21% DPH