Měkké techniky a mobilizace

Název kurzu: Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
Certifikace: Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
Školitel: Bc. Vlasta Bezvodová / Mgr. Monika Borgesová / Mgr. Michaela Veverková
Zajištění výuky: Školitel a asistent
Počet účastníků: nejvýše 25 osob
Náplň: Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti měkkých technik a mobilizací, které mu umožní diagnostikovat a následně léčit funkční poruchy hybné soustavy pomocí výkonů zahrnutých do manuální terapie v rozsahu doporučeném Společností pro myoskeletální medicínu ČLS JEP. Kurz je určen pro fyzioterapeuty s alespoň jednoletou praxí a je ohodnocen 120 kreditními body.
Závěrečná zkouška: Kurz je ukončen zkouškou, která se skládá ze seminární práce na zvolené téma, z testu a z praktické zkoušky za přítomnosti člena Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP. Kurz je ohodnocen 120 kreditními body.
Místo konání: BezVa FYZIOTERAPIE s.r.o., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 11 (budova T-Mobile, vchod 3)
S sebou: Psací potřeby, pohodlný oděv, příp. plavky a dobrou náladu
Rozsah: 175 hodin (220 vyučovacích) rozdělených na:
  • 40 teoretických hodin o délce 45 minut
  • 120 hodin praktické výuky o délce 60 minut
  • 15 hodin klinické praxe o délce 60 minut
Na závěrečné zkoušky je vyčleněno 10 hodin, které se do celkového rozsahu nezapočítávají.
Cena: 33 000 Kč (39 930 Kč včetně 21 % DPH). Měsíc před zahájením kurzu je třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 4 000 Kč, zbylá část kurzovného se hradí týden před zahájením kurzu. Ve výjimečných případech lze dohodnout splácení po částech v průběhu kurzu.

Termíny

Kurz 2025/2026 (A - víkendový)

VOLNÁ MÍSTA

částoddo
1.4. 4. 20256. 4. 2025
2.2. 5. 20254. 5. 2025
3.30. 5. 20251. 6. 2025
4.12. 9. 202514. 9. 2025
5.3. 10. 20255. 10. 2025
6.7. 11. 20259. 11. 2025
7.5. 12. 20257. 12. 2025
8.9. 1. 202611. 1. 2026
9.6. 2. 20268. 2. 2026
10.6. 3. 20268. 3. 2026
11.20. 3. 202622. 3. 2026

Kurz 2025/2026 (B - v týdnu)

VolnÁ MíSTA

část od do
1 + 2 7. 4. 2025 11. 4. 2025
3 + 4 2. 6. 2025 6. 6. 2025
5 + 6 8. 9. 2025 11. 9. 2025
7 + 8 3. 11. 2025 7. 11. 2025
9 + 10 12. 1. 2026 16. 1. 2026
11 13. 2. 2026 15. 2. 2026

Kurz 2024/2025 (A - víkendový)

kURZ PROBÍHÁ

částoddo
1.12. 4. 202414. 4. 2024
2.17. 5. 202419. 5. 2024
3.14. 6. 202416. 6. 2024
4.13. 9. 202415. 9. 2024
5.11. 10. 202413. 10. 2024
6.8. 11. 202410. 11. 2024
7.6. 12. 20248. 12. 2024
8.10. 1. 202512. 1. 2025
9.7. 2. 20259. 2. 2025
10.7. 3. 20259. 3. 2025
11.21. 3. 202523. 3. 2025

Kurz 2024/2025 (B - v týdnu)

KURZ PROBÍHÁ

částoddo
1 + 28. 4. 202412. 4. 2024
3 + 410. 6. 202414. 6. 2024
5 + 69. 9. 202413. 9. 2024
7 + 84. 11. 20248. 11. 2024
9 + 1013. 1. 202517. 1. 2025
1114. 2. 202516. 2. 2025