Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému

Název: Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
Školitel: Bc. Vlasta Bezvodová
Počet účastníků:  nejvýše 30 osob
Zajištění výuky: Školitel a asistent
Náplň: Kurz je určen pro fyzioterapeuty bez omezení praxí. Absolvent kurzu senzomotorika bude schopen po vyšetření funkčních poruch a stability pohybového systému zvolit odpovídající cvičení, které se odehrává většinou na labilních plochách. Součástí jsou i průpravná cvičení pro odstranění pohybové poruchy, která brání optimálnímu provedení pohybu.
Zkouška: Kurz senzomotorika je ukončen závěrečnou zkouškou a je ohodnocen 25 kreditními body.
Místo konání: BezVa FYZIOTERAPIE s.r.o. (budova T-Mobile, vchod 3)
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 11
S sebou: Psací potřeby, pohodlný oděv a dobrou náladu
Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Cena: 6 500 Kč (včetně DPH). Kurzovné lze uhradit najednou nebo jednotlivé části zvlášť
Poznámka: Víkendové kurzy jsou zahájeny v pátek v 15 hodin a ukončeny v neděli okolo 14 hodiny.

Termíny

Kurz 2023 (B - v týdnu)

kurz nyní probíhá

část od do
1 9. 10. 2023 11. 10. 2023
2 27. 11. 2023 28. 11. 2023

Kurz 2024 (A - víkendový)

volná místa

částoddo
119. 4. 202421. 4. 2024
224. 5. 202426. 5. 2024

Kurz 2024 (B - v týdnu)

volná místa

částoddo
121. 10. 202423. 10. 2024
218. 11. 202419. 11. 2024