Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové

Název:Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Certifikace:Ministerstvo zdravotnictví ČR
Školitel:Bc. Vlasta Bezvodová
Zajištění výuky:Školitel a asistent
Počet účastníků:nejvýše 25 osob
Náplň:Kurz je určen pro fyzioterapeuty s jednoletou praxí. Přednostně budou zařazeni absolventi kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy. Absolvent bude schopen vyšetřit funkční poruchy hybné soustavy podle schématu Ludmily Mojžíšové a následně použít i léčebné manévry. Součástí kurzu je i cvičení pro sterilní pacienty (páry).
Závěrečná zkouška:Kurz je ukončen zkouškou, která se skládá ze seminární práce na zvolené téma, z testu a z praktické zkoušky. Kurz je ohodnocen 70 kreditními body.
Místo konání:BezVa FYZIOTERAPIE s.r.o., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 11 (budova T-Mobile, vchod 3)
S sebou:Psací potřeby, pohodlný oděv, příp. plavky a dobrou náladu
Rozsah:

100 vyučovacích hodin rozdělených na:

  • 37 teoretických hodin o délce 45 minut
  • 55 hodin praktické výuky o délce 60 minut
  • 8 hodin klinické praxe o délce 60 minut

Na závěrečné zkoušky je vyčleněno 10 hodin, které se do celkového rozsahu nezapočítávají.

Cena:20 000 Kč (včetně 21 % DPH). Měsíc před zahájením kurzu je třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 2 000 Kč, zbylá část kurzovného se hradí týden před zahájením kurzu. Ve výjimečných případech lze dohodnout splácení po částech v průběhu kurzu.

Termíny

Kurz A - 2023/2024

kurz nyní probíhá
část od do
1 29. 9. 2023 1. 10. 2023
2 27. 10. 2023 29. 10. 2023
3 1. 12. 2023 3. 12. 2023
4 26. 1. 2024 28. 1. 2024
5 1. 3. 2024 3. 3. 2024
6 15. 3. 2024 17. 3. 2024

Kurz B - 2023/2024

kurz nyní probíhá
část od do
1 + 2 16. 10. 2023 20. 10. 2023
3 + 4 20. 11. 2023 24. 11. 2023
5 19. 1. 2024 21. 1. 2024
6 16. 2. 2024 18. 2. 2024

Kurz B - 2024/2025

volná místa

část od do
1 + 2 7. 10. 2024 11. 10. 2024
3 + 4 2. 12. 2024 6. 12. 2024
5 24. 1. 2025 26. 1. 2025
6 28. 2. 2025 2. 3. 2025