Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou L. Mojžíšové

Název: Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
Certifikace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Školitel: Bc. Vlasta Bezvodová
Zajištění výuky: Školitel a asistent
Počet účastníků: nejvýše 25 osob
Náplň: Kurz je určen pro fyzioterapeuty s jednoletou praxí. Přednostně budou zařazeni absolventi kurzu Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy. Absolvent bude schopen vyšetřit funkční poruchy hybné soustavy podle schématu Ludmily Mojžíšové a následně použít i léčebné manévry. Součástí kurzu je i cvičení pro sterilní pacienty (páry).
Závěrečná zkouška: Kurz je ukončen zkouškou, která se skládá ze seminární práce na zvolené téma, z testu a z praktické zkoušky. Kurz je ohodnocen 70 kreditními body.
Místo konání: BezVa FYZIOTERAPIE s.r.o., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 11 (budova T-Mobile, vchod 3)
S sebou: Psací potřeby, pohodlný oděv, příp. plavky a dobrou náladu
Rozsah: 100 hodin (121 vyučovacích) rozdělených na:
  • 37 teoretických hodin o délce 45 minut
  • 55 hodin praktické výuky o délce 60 minut
  • 8 hodin klinické praxe o délce 60 minut
Na závěrečné zkoušky je vyčleněno 10 hodin, které se do celkového rozsahu nezapočítávají.
Cena: 20 000 Kč (24 200 Kč včetně 21 % DPH). Měsíc před zahájením kurzu je třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 2 500 Kč, zbylá část kurzovného se hradí týden před zahájením kurzu. Ve výjimečných případech lze dohodnout splácení po částech v průběhu kurzu.

Termíny

Kurz 2024/2025

KAPACITA NAPLNĚNA

část od do
1 + 2 7. 10. 2024 11. 10. 2024
3 + 4 2. 12. 2024 6. 12. 2024
5 24. 1. 2025 26. 1. 2025
6 28. 2. 2025 2. 3. 2025

Kurz 2025/2026

VOLNÁ MÍSTA

část od do
1 + 2 6. 10. 2025 10. 10. 2025
3 + 4 1. 12. 2025 5. 12. 2025
5 23. 1. 2026 25. 1. 2026
6 20. 2. 2026 22. 2. 2026